Auxi Navarro blog

...

Video

Aquest es un video que han fet unes companyes on t'expliquen y t'enseñen les parts de l'ordinador

...

Treball de realitat aumentada

Aquest enllaç et portara a un treball sobre les parts de la placa base

Marie Skłodowska Curie

Marie va néixer el 7 de novembre de 1867 a Polònia exactament en Varsòvia.

Marie es matriculà a la Facultat de Ciències Matemàtiques i Naturals de la universitat de Soborbia.
Estudiava durant el dia i feia tutories a la nit per guanyar diners.

El 1830 es liciencià en física amb el primer lloc de la seua promoció,més tard va ser licienciada en matemàtiques amb el número dos de la seua promoció

Es va casar amb Pierre Curie que era el professor de l'escola de fisica.

Després d'una doble titulació el seu repe era obtenir el doctorat,Marie i Pierre van publicar un document que anunciava l'existència d'un element al qual van anomenar poloni en honor de la Polònia natal de Marie que continuava sent repartida entre tres imperis. El 26 de desembre de 1898 els Curie va anunciar l'existència d'un segon element, el qual van anomenar radi per la seva intensa radioactivitat y el 25 de juny de 1903 Marie va publicar a seua tesi dotoral amb el títol Investigacions sobre les substàncies radioactives.
Amb el seu marit van estudiar els materials radioactius i en particular la uraninita que tenia la curiosa propietat de ser més radioactiva que l'urani que s'extreia d'aquesta.

L'any 1903 va guanyar amb el Premi Nobel de Física amb Pierre Curie i Henri Becquerel en reconeixement als extraordinaris serveis rendits en les seues investigacions conjuntes sobre els fenòmens de radiació descoberta per Henri Becquerel.

L'any 1911 va rebre el Premi Nobel de Química en reconeixement als seus serveis en l'avanç de la química pel descobriment dels elements radi i poloni l'aïllament del radi i l'estudi de la naturalesa i compostos d'aquest element.

Curie va morir prop de la ciutat francesa de Salanches el 4 de juliol de 1934 a conseqüència d'una leucèmia, deguda segurament a l'exposició massiva a la radiació durant el seu treball.

Marie Curie anar a wikipedia anar a muy historia